hope_dies_last

299 tekstów – auto­rem jest ho­pe_dies_last . 

Są ludzie, którzy pat­rzą na war­tość człowieka.... ale naj­częściej tą, wy­rażoną w pieniądzu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 września 2017, 21:27

Mil­cze­nie jest trudną sztuką - trze­ba mieć w niej umiar, aby nie ra­nić.


dedykowane 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 września 2017, 22:44

Nasze myśli mają twarz smartfonów. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 czerwca 2017, 23:42

życie zmarnowane

Żyję, jestem…
I to dzięki Bogu
Za­wiodłam go …
Życie zmarnowałam…
Na­dal tu jes­tem więc,
Czas przeprosić…
Pos­ta­ram się,
Powalczę…
Być może przegram,
Upadnę i tchu już nie złapię..... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 czerwca 2017, 23:38

W świecie szyb­kości nasze jes­tes­two ule­ga rozmyciu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 czerwca 2017, 21:11

Mil­cze­nie jest cichym zabójcą.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 kwietnia 2017, 20:12

Zbyt długo niesiony ból zaczy­na w końcu wyciekać. 

myśl • 15 marca 2017, 19:34

Człowiek ma wrodzoną pot­rzebę po­mocy i współdziele­nia się - czy­ny in­nych mogą to zmienić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 lutego 2017, 15:25

Po tej za­pom­nianej burzy, ja na­dal zbieram ka­wałki siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 lutego 2017, 19:14

Egoizm sam w so­bie nie jest zły.
Niekiedy poz­wa­la zacho­wać równowagę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 grudnia 2016, 16:08

hope_dies_last

jestem tylko złudzeniem. deszczem. mgłą. ciszą.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 września 2017, 21:27hope_dies_last do­dał no­wy tek­st Są ludzie, którzy pat­rzą [...]

1 września 2017, 22:44hope_dies_last do­dał no­wy tek­st Milczenie jest trudną sztuką [...]

1 lipca 2017, 15:11yestem sko­men­to­wał tek­st Nasze myśli mają twarz [...]

1 lipca 2017, 12:37Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nasze myśli mają twarz [...]

20 kwietnia 2017, 19:30hope_dies_last sko­men­to­wał tek­st Milczenie jest cichym zabójcą....  

19 kwietnia 2017, 23:08yestem sko­men­to­wał tek­st Milczenie jest cichym zabójcą....  

11 grudnia 2016, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st Egoizm sam w so­bie [...]

11 grudnia 2016, 16:39Indygoo sko­men­to­wał tek­st Egoizm sam w so­bie [...]

11 grudnia 2016, 16:24hope_dies_last sko­men­to­wał tek­st Egoizm sam w so­bie [...]

11 grudnia 2016, 16:21SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Egoizm sam w so­bie [...]