hope_dies_last

305 tekstów – auto­rem jest ho­pe_dies_last . 

Ocze­kiwa­nia win­ne są wszel­kim rozczarowaniom. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lipca 2018, 07:52

No­toryczne za­dawa­nie py­tań jest zna­kiem, wołaniem "zauważ mnie!". 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 kwietnia 2018, 23:01

Nies­podziewa­ne niekiedy le­piej zap­la­nuje niż my sami. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 marca 2018, 21:11

Ból i smu­tek są tak częsty­mi gośćmi, że mają swo­je kapcie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lutego 2018, 21:16

Wy­powiadając słowo przep­raszam, niektórzy w us­tach czują słod­ki, kwaśny lub gorzki smak.
Jed­nakże są i ta­cy, który nie czują nic. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 stycznia 2018, 18:31

Złudze­nie jest ok­rutnym kłamcą..


dedykowane 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 stycznia 2018, 19:04

Są ludzie, którzy pat­rzą na war­tość człowieka.... ale naj­częściej tą, wy­rażoną w pieniądzu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 września 2017, 21:27

Mil­cze­nie jest trudną sztuką - trze­ba mieć w niej umiar, aby nie ra­nić.


dedykowane 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 września 2017, 22:44

Nasze myśli mają twarz smartfonów. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 czerwca 2017, 23:42

życie zmarnowane

Żyję, jestem…
I to dzięki Bogu
Za­wiodłam go …
Życie zmarnowałam…
Na­dal tu jes­tem więc,
Czas przeprosić…
Pos­ta­ram się,
Powalczę…
Być może przegram,
Upadnę i tchu już nie złapię..... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 czerwca 2017, 23:38

hope_dies_last

jestem tylko złudzeniem. deszczem. mgłą. ciszą.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 lipca 2018, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Oczekiwania win­ne są wszel­kim [...]

12 lipca 2018, 13:07AMA sko­men­to­wał tek­st Oczekiwania win­ne są wszel­kim [...]

12 lipca 2018, 08:50danioł sko­men­to­wał tek­st Oczekiwania win­ne są wszel­kim [...]

12 lipca 2018, 07:52hope_dies_last do­dał no­wy tek­st Oczekiwania win­ne są wszel­kim [...]

9 kwietnia 2018, 23:01hope_dies_last do­dał no­wy tek­st Notoryczne za­dawa­nie py­tań jest [...]

28 marca 2018, 19:27hope_dies_last sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

14 marca 2018, 09:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

13 marca 2018, 21:11hope_dies_last do­dał no­wy tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

13 lutego 2018, 20:08yestem sko­men­to­wał tek­st Ból i smu­tek są [...]