hope_dies_last

307 tekstów – auto­rem jest ho­pe_dies_last . 

Spow­szechniałam mu.


Dedykowane 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 października 2018, 21:05

Duże uczu­cie w ciszy się po­rozu­miewa... słowa nie są mu konieczne. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 września 2018, 17:56

Ocze­kiwa­nia win­ne są wszel­kim rozczarowaniom. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lipca 2018, 07:52

No­toryczne za­dawa­nie py­tań jest zna­kiem, wołaniem "zauważ mnie!". 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 kwietnia 2018, 23:01

Nies­podziewa­ne niekiedy le­piej zap­la­nuje niż my sami. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 marca 2018, 21:11

Ból i smu­tek są tak częsty­mi gośćmi, że mają swo­je kapcie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lutego 2018, 21:16

Wy­powiadając słowo przep­raszam, niektórzy w us­tach czują słod­ki, kwaśny lub gorzki smak.
Jed­nakże są i ta­cy, który nie czują nic. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 stycznia 2018, 18:31

Złudze­nie jest ok­rutnym kłamcą..


dedykowane 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 stycznia 2018, 19:04

Są ludzie, którzy pat­rzą na war­tość człowieka.... ale naj­częściej tą, wy­rażoną w pieniądzu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 września 2017, 21:27

Mil­cze­nie jest trudną sztuką - trze­ba mieć w niej umiar, aby nie ra­nić.


dedykowane 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 września 2017, 22:44

hope_dies_last

jestem tylko złudzeniem. deszczem. mgłą. ciszą.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 października 2018, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Spowszechniałam mu. De­dyko­wane

12 października 2018, 22:19Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Spowszechniałam mu. De­dyko­wane

12 października 2018, 21:53hope_dies_last sko­men­to­wał tek­st Spowszechniałam mu. De­dyko­wane

12 października 2018, 21:51hope_dies_last sko­men­to­wał tek­st Spowszechniałam mu. De­dyko­wane

12 października 2018, 21:20Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Spowszechniałam mu. De­dyko­wane

12 października 2018, 21:05hope_dies_last do­dał no­wy tek­st Spowszechniałam mu. De­dyko­wane

25 września 2018, 13:38Gaia sko­men­to­wał tek­st Duże uczu­cie w ciszy [...]

24 września 2018, 20:08yestem sko­men­to­wał tek­st Duże uczu­cie w ciszy [...]

24 września 2018, 08:36kirke13 sko­men­to­wał tek­st Duże uczu­cie w ciszy [...]

23 września 2018, 21:40yestem sko­men­to­wał tek­st Duże uczu­cie w ciszy [...]